Photo by Tseng Kwong Chi 1988 © Muna Tseng Dance Projects Inc.Haring artwork 1988 ©Keith Haring Foundation Used with permission

Photo by Tseng Kwong Chi 1988 © Muna Tseng Dance Projects Inc.
Haring artwork 1988 ©Keith Haring Foundation Used with permission